Düzenlenme Tarihi: 30.01.2020

1. TANIM

Chaos Turkey MC, 2015 yılında kurulan, İstanbul merkezli bağımsız bir Motosiklet Kulübüdür.

Chaos Turkey MC için; din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bizleri birleştiren ortak nokta "MOTOSİKLET SEVGİSİ" dir.

1.1. MANİFESTO

Chaos Turkey MC üyeleri için "ben" demek "biz" demektir.

İsmimiz; dünya ve ülke gündeminden, hatta yaşadığımız yüzyılda her bireyin kendi varlığında da hissettiği kaos ortamının bir yansımasıdır. Chaos Turkey MC'nin her üyesi, vatanını ve bu topraklarda birlikte nefes aldığı, yaşadığı herkesi sever ve korur, Atatürk ilkelerini benimsemiştir, geleneksel kültürümüze ait örf ve adetlere saygılıdır.

Chaos Turkey MC üyeleri, insan sevgisinin yanında, doğaya, çevreye ve hayvanlara karşı saygılı ve koruyucudur.

Bilinçli motosiklet kullanımının temel hedeflerden biri olduğu kulübümüzde, bir "cruiser/chopper sahibi olmak" ve "MC teamüllerine – felsefesine saygı duymak" esastır.

Kurucuları, üyeleri ve aday üyeleriyle güçlü bir kardeşlik bilinci içerisinde hareket eden Chaos Turkey MC sürücüleri için, motosiklet kullanmak her şeyden önce bir özgürlüktür. Ancak bu özgürlüğü yaşarken ve savunurken, "başkalarının" hak ve özgürlüklerine saygı duymak, toplumda birlikte yaşadığımız yayalara ve diğer taşıt sürücülerinin haklarını da gözetmek, kollamak ve adil olmak değişmez felsefemizdir.

Anayasanın 1 ve 1.1 Maddelerindeki esaslar kalıcıdır. Bu esaslar değiştirilemez.

1.2. LOGO VE LOGOTYPE

Kulüp logomuzda yer alan ana görsel, uluslararası telif hakları kurallarına uygun olarak, telif bedeli ödenerek satın alınmış ve üzerinde değişiklikler yapılarak hazırlanmış, "bize özel" bir "re-made" tasarımdır. Logotype için kullanılmakta olan font "carnival freakshow"" üniversal bir fonttur. Kulüp içinde yalnızca logotype tasarımımızda ve yeleklerde bulunan isimliklerin ve rütbelerin yazımı için kullanılabilir.

Kulübümüzün kurumsal renkleri, Siyah, Beyaz ve Türk Bayrağı Kırmızısıdır. Kulüp logomuz, bu renkler dışında yazılamaz ya da farklı renkte düz ya da renkli bir zemin üzerine uygulanamaz, logo ve logotype rengi değiştirilemez, görsel ve yazı boyut ve oranlarına farklı bir uygulama yapılamaz.

Kulüp üyelerimiz dışında hiç kimse, logomuzu, basılı, yazılı ya da internet ortamında, hiçbir özel amaçla, kullanamaz.

TEMEL KULLANIM

LOGO TEMEL KULLANIMI 1
LOGO TEMEL KULLANIMI 2

KIRMIZI / SİYAH / BEYAZ KOMBİNASYONU

LOGONUN KIRMIZI / SİYAH / BEYAZ KOMBİNASYONU 1
LOGONUN KIRMIZI / SİYAH / BEYAZ KOMBİNASYONU 2

Hexadecimal: #FF0000
Tekstil Rengi: Bayrak Kırmızı
Pantone Kodu: 186 C
RGB: 207 – 10 – 23
CMYK: 3 – 99 – 95 – 0

YANLIŞ UYGULAMALAR

LOGONUN YANLIŞ UYGULAMALARI 1
LOGONUN YANLIŞ UYGULAMALARI 2
LOGONUN YANLIŞ UYGULAMALARI 3

2. YÖNETİM ŞEKLİ

ChaosTurkey; MC teamülleri doğrultusunda başkanlık sistemi ile yönetilir.

Yönetim kademesi temelde beş kişiden oluşur.

1-Başkan / President (Kulübün tüm yönetiminden, temsilinden ve disiplininden sorumludur)

2-Başkan Yardımcısı / Vice President (Başkan ile koordineli olarak, kulüp yönetiminden ve temsilinden sorumludur.)

3- Çavuş / Sergeant (Kulüp disiplininden sorumludur)

4-Sekreter / Secretary (Kulüp idaresinden, kulüp içi iletişimden ve mali işlerden sorumludur)

5-Sekreter Yardımcısı / Vice Secretary (Sekreter ile koordineli olarak, kulüp idaresinden, kulüp içi iletişimden ve mali işlerden sorumludur)

Yönetimin her üyesi ve kurucu üyeler, kulübü tek başına temsilde yetkilidir. Ancak, gezi düzenlemek, bir toplantıya katılmak, yazılı ya da görsel basında demeç vermek, sözlü ya da yazılı video röportaj yapmak gibi faaliyetler, yönetimin izni ve onayı ile gerçekleşebilir.

3. ÜYELER, RÜTBELER, GENEL KURALLAR

Kulübe üye olabilmek için başvuran aday üyenin, 18 yaşını doldurmuş olması, geçerli bir ehliyeti olması ve bunu başvurusu sırasında ibraz etmesi zorunludur.

Kulübe kadın üye kabul edilmez. Üye eşleri ve çocukları için geçerli kurallar 8.maddede belirtilmiştir.

Enduro, Super Sport, Racing, Scooter, Cross tarzı motor sahipleri kulübe üye olarak kabul edilmez.

Daha önce başka bir kulübe üye olan ve kulüpten gönderilmiş (out edilmiş) kişiler üyelik başvurusu yapamaz.

Toplantılara "misafir" statüsünde katılmak isteyen sürücü ve artçılar (kadın/erkek) yelekli bir üyenin referansı ile gelmek zorundadır. Misafirler de tıpkı üyeler gibi, manifesto esaslarımız ve anayasamıza uymak zorundadırlar.

Tüm üyeler, kulübe kabul edildikleri günden başlayarak, anayasaya ve kurallara uymakla yükümlüdür.

Kulübün her üyesi, üzerinde yelek taşıdığı sürece aynı zamanda ChaosTurkeyMC’yi de temsil ettiğinin bilincinde olmalıdır.

Bir üye; motosikletle ilgili, gezi ya da bir toplantıya katılmak, yazılı ya da görsel basında demeç vermek, sözlü ya da yazılı video röportaj yapmak gibi bir planı olduğunda kulüp iletişim kanalını (WhatsApp) kullanarak, yönetimin onayını almak zorundadır.

Chaos Türkey MC, rütbeleri :

 1. Hangaround
 2. Hangaround 1 Yıldız
 3. Hangaround 2 Yıldız
 4. Hangaround 3 Yıldız
 5. Prospect (Üye Adayı)
 6. Member (Üye)
 7. Senior Member (Kıdemli Üye)

a) HANGAROUND: Haftalık kulüp toplantılarına en az 4 kere art arda katılan aday üyelerin, üye olma isteklerini belirtmesini takiben, başvurusunun değerlendirerek, olumlu karar alınması durumunda aday adayı üye, "hangaround" rütbesi ile kulübe kabul edilir. Kararın açıklanmasını takiben, kulüp iletişim kanalına eklenir ve kendisine yelek alması için süre verilir. Yelek almasından sonra, kulübe ait yelek çıkartmalarının basımı için gerekli ücreti kasaya teslim eder ve basılan "patch"ler rütbesine göre kendisine törenle teslim edilir. "Patch"leri (yamalar) yeleğine diktirmesini takiben, haftalık toplantıda üyeler önünde "üye yemin" metnini okur, kendisinden kıdemli bir üye yeleğini törenle giydirir ve kulübün aday üyesi olur. Hangaround rütbesi ile kulübe girişte, kulübün anayasa ve manifestosunda yazan niteliklere sahip olup olmadığı değerlendirilir. Bu rütbe için, motosiklet sahibi olma zorunluluğu yoktur. Hanground rütbesine sahip olan aday üyelerde önde, ChaosTurkeyMC logosu, oval yazı, takma isim, kan grubu, Türk Bayrağı ve rütbesi, sırtında Turkey ve MC "patch" leri (yamaları) yer alır.

b) HANGAROUND 1 YILDIZ: Hangaround rütbesine sahip aday üyeler, kulüp içindeki davranışları da değerlendirilerek, cruiser / chopper tarzı bir motosiklet aldıklarında rütbelerine 1 yıldız eklenebilir. Kıdem artışı için motor sahibi olmak tek başına yeterli değildir. Rütbesinin yükseltilmesi full patch üyelerin görüşüne, yönetimin kararına ve başkanın onayına bağlıdır. Yıldız "hangaround" rütbesinin altına törenle takılır.

c) HANGAROUND 2 YILDIZ: 1 Yıldız Hangaround rütbesine sahip aday üyeler, kulüp içindeki davranışları da değerlendirilerek, rütbelerine 2. yıldız eklenir. Yıldız "hangaround" rütbesinin altına törenle takılır.

d) HANGAROUND 3 YILDIZ: 2 Yıldız Hangaround rütbesine sahip aday üyeler, kulüp içindeki davranışları da değerlendirilerek, rütbelerine 3. yıldız eklenir. Yıldız "hangaround" rütbesinin altına törenle takılır.

e) PROSPECT: Hangaround 3 yıldız rütbesine sahip aday üyeler, kulüp içindeki davranışları ve kıdemleri doğrultusunda değerlendirilerek, yönetimin olumlu görüşü ve başkanın onayı ile "prospect" rütbesine yükseltilirler. Rütbe yükseltilmesini takiben, her “prospect” kendisine, maksimum bir hafta içinde, asil üyelik sürecine kadar destek olacak, denetleyecek ve sorumluluğunu üstlenecek bir “full patch member üye” bulmak zorundadır. Prospect üyenin kendisine denetmen bir “full patch üye” bulmasını takiben, yeleğinin sırt bölümüne "CHAOS" yazısını ve ön tarafa da "prospect patch" dikebilir. Bu "patch" dikilirken “hangaround” rütbe aşamalarında takılan yıldızlar sökülecektir.

f) MEMBER: Prospect rütbesine sahip aday üyeler, kulüp içindeki davranışları ve kıdemleri doğrultusunda değerlendirilerek, diğer asil üyelerin olumlu görüşleri, yönetimin kararı ve başkanın onayı ile "full patch member" rütbesine yükseltilirler. Rütbe yükseltilmesini takiben, sırt bölümüne "ChaosTurkeyMC Logosunu" ve ön bölüme "member patch” dikebilirler.

g) SENIOR MEMBER: Member rütbesine sahip üyeler, kulüp içindeki davranışları ve kıdemleri doğrultusunda değerlendirilerek, kurucuların görüşleri ve başkanın onayı ile “kıdemli member" rütbesine yükseltilirler. Bunun için “member” üyenin bu rütbe ile en az 3 yıl kulüp geçmişinin olması ve kulüp yönetiminde yer almayan tüm üyeler için en az bir “prospect”in denetmenliğini yapması ve üyelik sürecinde sorumluluğunu almış olması gerekir. Rütbe yükseltilmesini takiben, ön bölümdeki "member patch" altına tek yıldız takılır.

RÜTBELERE GÖRE YELEKLERİN ÖN VE ARKA GÖRÜNÜMÜ
RÜTBE – PATCH DİKİM ŞEKLİ

Yelek Ön Arka

BÖLGE BİLGİ AÇIKLAMA
ÖN YÜZ / A OVAL CHAOS YAZISI Tüm üyeler kullanacaktır
ÖN YÜZ / B CHAOS AMBLEMİ Tüm üyeler kullanacaktır
ÖN YÜZ / C ÜYENİN LAKABI Tüm üyeler kullanacaktır
ÖN YÜZ / D ÜYENİN KIDEMİ Tüm üyeler kullanacaktır
ÖN YÜZ / E ÜYENİN GÖREVİ Görevli üyeler kullanacaktır
Ayrıca bu bölgede kıdem alan Hangaround üyelerin 1,2 ve 3.yıldızları, ve "kıdemli member" olan üyelerin tek kıdem yıldızı konumlanır
ÖN YÜZ / F ÜYENİN KAN GURUBU Tüm üyeler kullanacaktır
ÖN YÜZ / G OVAL İSTANBUL YAZISI Tüm üyeler kullanacaktır
ARKA YÜZ / 1 OVAL TURKEY YAZISI Tüm üyeler kullanacaktır
ARKA YÜZ / 2 MC Tüm üyeler kullanacaktır
ARKA YÜZ / 3 OVAL CHAOS YAZISI Prospect kıdemine yükseltilen üyeler kullanacaktır
ARKA YÜZ / 4 CHAOS AMBLEMİ Member kıdemine yükseltilen üyeler kullanacaktır

KULÜP YELEĞİ TEMSİL ARACIDIR VE KİŞİYE ÖZELDİR. BAŞKA BİRİNE EMANET VERİLEMEZ, GİYDİRİLEMEZ. BAŞKA BİRİNİN ÜZERİNDE FOTOĞRAF ÇEKİLEMEZ VE PAYLAŞILAMAZ.

TÜM ADAY ÜYELER VE ÜYELER, KULÜP RÜTBE VE YAMALARINI, ANAYASA KURALLARINA GÖRE DİKMEK VE TAŞIMAK ZORUNDADIR. YELEKLERİN ÖN KISMINDA, STANDART OLARAK YER ALAN GÖRSEL OBJELER DIŞINDA TASARIMI KİŞİYE ÖZEL OLARAK SERBEST BIRAKILMIŞTIR. ANCAK; SOL ÜST KÖŞEDE YER ALAN TÜRK BAYRAĞI’NIN ÜSTÜNE BAŞKA BİR YAMA DİKİLEMEZ YA DA OBJE MONTE EDİLEMEZ.

YELEKLERİN SIRT PATCH YERLEŞİMİ STANDARTTIR. TÜM ÜYELER İÇİN, SIRTTA YALNIZCA OVAL CHAOS YAZISI, ALTINDA CHAOS LOGOSU, SAĞINDA MC VE EN ALTTA OVAL TURKEY YAZISI BULUNUR. YELEKLERİN SIRTINA, BUNLAR DIŞINDA BAŞKA BİR GÖRSEL UYGULAMA, EK VE KİŞİSELLEŞTİRME YAPILAMAZ.

YELEKLER ÜZERİNDE, HİÇBİR ŞEKİLDE BAŞKA BİR MOTOSİKLET GRUBUNUN YA DA KULÜBÜNÜN GÖRSEL İMAJINI TAŞIYAN BİR EK YAPILAMAZ.

TÜM ÜYELER, TOPLANTILARA KULÜP YELEĞİ İLE KATILMAK ZORUNDADIR.

ÜYELER, HERHANGİ BİR NEDENDEN DOLAYI, CRUISER / CHOPPER / CUSTOM / CAFE RACER / OLD SCHOOL / KLASİKLER YA DA TOURING TARZI DIŞINDA BİR MOTOSİKLET SÜRMEK DURUMUNDA KALDIKLARINDA, YELEK KULLANAMAZLAR.

KENDİ İSTEĞİ İLE KULÜPTEN AYRILAN YA DA KULÜPTEN UZAKLAŞTIRILAN ÜYELER, TÜRK BAYRAĞI, KENDİ İSİMLERİ VE KAN GRUPLARI DIŞINDA KALAN TÜM GÖRSELLERİ KULÜBE GERİ VERMEK ZORUNDADIR.

4. TOPLANTI VE ETKİNLİKLER

4.1. YÖNETİM TOPLANTILARI

Yönetim, her ay kendi belirleyeceği gün ve saatte toplantı yapar. Oluşan gündem ve ihtiyaçlara göre, bir ya da daha fazla üye yönetim toplantısına çağırılabilir. Kurucu üyeler, yönetim tarafından değerlendirilmesini talep ettikleri bir gündemleri olduğunda, ya da kulüple ilgili bir görüş bildirmek istediklerinde, önceden haber vermek koşulu ile yönetim toplantılarına katılım sağlayabilirler.

4.2.GENEL KURUL TOPLANTILARI

Tüm üyelerin katılımı ile yılda en az iki kez yapılır. Üyeler, genel kurulda kulüple ilgili istek ve dileklerini, projelerini ve düşüncelerini, sekreter ya da sekreter yardımcısına yazılı ya da sözlü olarak iletirler. Genel kurulda konuşulan tüm konular, yönetim tarafından değerlendirilerek bir karara bağlanır, başkan tarafından onaylanmasını takiben iletişim kanallarından ilan edilir.

4.3. HAFTALIK KULÜP TOPLANTILARI

Her Cuma günü, önceden belirlenen mekânlarda, zaman, hava ve genel koşullar göz önüne alınarak, istenirse belli bir noktaya toplu sürüş yapılarak toplantı gerçekleştirilir. Haftalık toplantı duyuruları, Salı akşamına kadar yapılır.

Tüm üyeler toplantılara katılım sağlamak zorundadır. Toplantıya katılım yapamayacak her üye, rütbesi ne olursa olsun, iletişim kanallarından kulübü haberdar etmesi gereklidir. Geçerli mazereti olmaksızın, keyfi olarak toplantılara katılmayan üyeler için, hak mahrumiyeti, rütbe indirilmesi, yelek giyme mahrumiyeti gibi cezalar uygulanabilir.

4.4. ETKİNLİK VE GEZİLER

4.4.1. KULÜP ETKİNLİKLERİ

Kulüp, yalnızca aday üyelerini ve üyelerini kapsayan kapalı bir gezi ve etkinlik düzenleyebilir. Etkinliğin türüne göre, yönetim tarafından iletişim kanalları ile duyuru yapılacaktır. Böyle bir durumda, tüm üyeler belirlenen tarih ve zamanlamaya göre, bildirilen son onay tarihine göre katılım yapıp yapmayacaklarını bildirmekle yükümlüdür.

Kulüp içindeki üyeler de, bir gezi planlayıp iletişim kanallarını kullanarak öneri yapabilirler. Bireysel geziler dışında, yönetim tarafından belirlenmemiş toplu uzun yol sürüşlerinin, etkinliklerin ve gezilerin, iletişim kanalları ile önceden duyurulması, bilgi verilmesi ve onay alınması gerekmektedir. Zaman ve mekan farkı olmaksızın, yelekli iki üye şehir sınırlarında olsa bile, bir araya geldiklerinde, kulüp çavuşunu iletişim kanalından bilgilendirmekle yükümlüdür.

4.4.2. DIŞA AÇIK ETKİNLİKLER

Kulüp, tanıtım amaçlı olarak, zaman zaman kulüp dışındaki kişilerin de katılabileceği etkinlik ve geziler düzenleyebilir. Bu tarz etkinliklerde, katılacak grup ya da motosiklet tarzları belirlenerek, önceden duyuru yapılacaktır.

5. TEMEL KURALLAR

Manifestomuzda yazdığı şekilde, kulübümüzün temeli, dostluk ve arkadaşlık esasına dayanmaktadır. Tüm üyeler birbirlerine ve bulundukları çevre içindeki diğer kişilere saygı ile davranmak durumundadır.

Kulüpteki tüm üyeler, toplantılarda, etkinliklerde ve gezilerde, aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece, o an toplulukta bulunan en yüksek rütbeli ve kıdemli kişinin yönlendirmesi ile hareket etmek durumundadır. Ancak bunu yaparken, anayasamızda yazılan temel kuralları gözetmek ve bir kural ihlali yapıldığında da, o kişiyi rütbesi - kıdemi ne olursa olsun uyarmakla yükümlüdürler.

Tüm üyeler, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve kanunlarına uymakla yükümlüdür. Bu nedenle, motosiklet kullanan üyelerin, motosikletleriyle ilgili belgelerinin eksiksiz olması gerekmektedir.

Toplantı, gezi ve etkinliklerde, her üye kendisi dışında, kulübü temsil ettiğinin bilincinde olmalıdır. Yasal düzeni ve asayişi bozucu davranışlarda bulunmamak için maksimum özeni göstermelidir.

Tüm üyeler, motosiklet kullanımı için esas teşkil eden tüm güvenlik ekipmanlarını giymek zorundadır.

Kulübümüz için minimum ve değişmez güvenlik ekipmanları, kask, eldiven ve korumalı motosiklet montudur.

5.1. TOPLU SÜRÜŞ KURALLARI

Her toplu sürüş öncesinde, şehir içi ya da şehir dışı da olsa, bir "yol kaptanı" ve bir "kuyruk kaptanı" belirlenir. Gidilecek olan güzergâh, yol durumuna dayalı olarak belirlenecek "yol kaptanı" o sürüşün lideridir ve rütbe ya da kıdemi ne olursa olsun, tüm üyeler yol kaptanının kurallarına uymak zorundadır.

Şehir içi ve şehir dışı toplu sürüşlerde, kulüp içinden seçilecek olan yol kaptanı en önde sürerken, ardında günün koşullarına göre yapılan sıralama doğrultusunda "yelekli kulüp üyeleri" konumlanacaktır. Sürüşe katılan misafir tüm sürücüler, yeleklilerin ardında sürüş yapar. Bu düzen, misafir katılımcıların motor tipleri, modelleri ve güçleri ne olursa olsun değiştirilemez. Böyle bir düzende sürmek istemeyen misafir sürücülere, serbest sürüş izni verilir ve gidilecek noktada grup toplanarak etkinlik başlatılır.

Şehir dışı toplu sürüşlerde, etkinlik sorumlusu ve yol kaptanı, güvenlik ekipmanları ile ilgili olarak önceden bilgilendirme yapmak ve sürüşe katılacak tüm üyeler de bu kurallara uymak zorundadır. Üyelerden ya da varsa misafir sürücülerden, artçılardan güvenlik ekipmanı eksik olan olduğunda, yol kaptanı bu kişileri toplu sürüşe almama yetkisine sahiptir. Böyle bir durumda yol kaptanına itiraz edilemez ve kararları tartışmaya açılamaz.

5.2. ALKOL KULLANIM KURALLARI

Bireysel özgürlüklere saygılı olmakla birlikte, rütbe ve kıdem ayrımı olmaksızın, buluşulan alkollü mekânlarda, motorlu iken alkol kullanım esasları şu şekildedir;

 1. Yelekli ve motorlu sürücüler, kendilerini ve trafiği riske atmayacak şekilde, yasal kurallar çerçevesinde, kendi sınırlarını bilerek alkol tüketebilirler,
 2. Ancak alkol kullanan sürücüler, yönetim ve diğer üyeleri tarafından gözlemlenir, refleks ve kontrol becerilerini kaybetme olasılığı hissedilirse anahtarı alınarak motoru güvenli bir yere park edilir ve sürüş yapılmasına izin verilmez,
 3. Yönetim temsilcilerinin olmadığı toplantılarda, mekânda bulunan en yüksek rütbeli ve kıdemli üye, yukarıdaki kuralları uygulamak ve uygulatmakla yükümlüdür.

5.3. KULÜP AİDATI

Kulüp faaliyetlerinde, promosyon, sosyal yardım ve özel temsil giderlerinde kullanılmak üzere, tüm üyeler her ay, o yıl için belirlenen miktarda bir aidat öderler. Kurucular Konseyi, her yıl yapılacak olan Genel Kurullarda aidat bedelini ve ödeme şekli hakkında bilgilendirme yapar. Aynı zamanda, aidatların kasa hesabı da, genel kurul toplantılarında, üyelere rapor olarak sunulur. Aidatlar her ayın en geç 15. gününe kadar kulüp sekreterine teslim edilmelidir.

Aidat ödemelerini özel nedenlerle yapamayacak olan üyeler, mazeretlerini bu tarihe kadar bildirmek durumundadır.

Mazeretsiz aksamalar yaşanması ve bunun keyfi olarak tekrar etmesi durumunda, düzenli ödeme yapan üyelerin de hakkını savunmak adına, aidat ve kasa sorumlusunun beyanı doğrultusunda, durum değerlendirmesi yapılarak, çavuş tarafından uyarı, başkan tarafından hak mahrumiyeti, rütbe indirme ve uzaklaştırma gibi cezalar uygulanabilir.

5.4 ÜYELERİN MOTOR SAHİBİ OLMA ESASLARI

Kulübe yeni katılan, yıldız kıdemsiz "hangaround" rütbesi dışındaki tüm yelekli üyelerin, anayasada belirtilen kurallar çerçevesinde bir motora sahip olması zorunludur.

Bir üye, motorsuz kalması durumunda, öncelikle bu durumu çavuşa, sekretere bildirerek, yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdür.

Sürüş ve etkinlik odaklı bir kulüp olan "Chaos Turkey MC"de, bu aşamadan sonra;

 1. Üyenin maksimum 4 ay içinde motor alması beklenir (bu süre içinde üye aidatını ödemekle yükümlüdür, toplantılara ve etkinliklere katılabilir)
 2. Üye 4 ay içinde motor alamazsa yeleğini kulüp çavuşuna ya da sekreterine teslim eder ve kendisine 2 ay ek süre verilir (bu süre içinde üye aidatını öder, haftalık toplantılara ve etkinliklere yeleksiz olarak katılabilir)
 3. 6 aylık süre sonunda;
  1. Üye motor alırsa yeleği geri verilir ve kendi rütbesi ile üyeliği devam eder,
  2. Üye motor almamışsa, rütbesi bir alt kademeye indirilir ve yapılacak mülakat ile kendisine ek süre tanınabilir.
 4. Ek süre sonuna gelindiğinde;
  1. Üye motor aldıysa indirildiği rütbeden devam edebilir (aidat borcu olmamalıdır)
  2. Ek süre de dahil, motor almayan üyenin kulüple ilişiği kesilir.
 5. Özel Durumlar: Yönetim, özel durumlar için, üyenin motorsuz kalış sebebini ve içinde bulunduğu koşulları göz önünde bulundurarak, yukarıdaki maddeler içindeki sürelerde, zamansal tolerans gösterebilir. Ancak bu, ilgili üyenin, çavuş, yönetimin bir üyesi ya da tamamı ile yapacağı yüz yüze toplantılarda görüşülür ve alınacak tavsiyeler/kararlar, başkan tarafından onaylanmak zorundadır.

6. VOYAGER (GEZGİN) RÜTBELERİ

"Chaos Turkey MC" kulübünde, kulüp kıdem rütbesinden bağımsız olarak, üyelerin sürüş deneyimleri, sürüş becerileri doğrultusunda "voyager" (gezgin) kıdem rozetleri kullanılır. Rozet rütbe kademelerinde, sürücünün bireysel ve toplu sürüş becerisi, kulüp içinde yapılan teorik/kapalı alan ve yol eğitimlerine katılmış olması, eğitim ve sürüş performansı, kurallara uyması, toplu sürüşlerdeki uyumu ve trafik kazasına karışması gibi faktörler göz önüne alınır. Voyager kıdem sisteminin organizasyonu ve yönetimi "senior captain" tarafından yapılır. "Voyager Sistemine" dahil olan tüm üyelerin, elektronik ortamda dağıtılan "motosiklet yol sanatı" kitabını okumaları zorunludur. Kitapta konu edilen "sistem" kulübümüzün kabul ettiği ve benimseyeceği sürüş karakterimizdir.

SENIOR CAPTAIN
VOYAGER CAPTAIN
VOYAGER 1 YILDIZ
VOYAGER 2 YILDIZ
VOYAGER 3 YILDIZ
WOYAGER MASTER

VOYAGER KIDEM SINIFLAMA ESASLARI:

Voyager Captain dışındaki tüm rütbeler için, üyelerin, Chaos Turkey MC çatısı altında belli bir kilometre sınırını doldurmuş olma şartı aranır. Zorunlu kilometre yeterliliği sağlayan üyelere, “senior captain”ın onayı ile rozetleri teslim edilir. Buna göre, kıdem için gerekli yol deneyimi;

VOYAGER / 1 : 10.000 km

VOYAGER / 2 : 50.000 km

VOYAGER / 3 : 100.000 km

VOYAGER MASTER : 250.000 km

VOYAGER CAPTAIN: En az Voyager 3 kıdeminde olan sürücüler kaptan adayı olabilirler. Kaptan adayları kulübün yapacağı uzun yol gezilerinde, "senior captain" tarafından, "head captain" ve "tail captain" olarak dönüşümlü bir şekilde görevlendirilip denenirler. Bu noktada görevlerinin gerektirdiği şekilde, liderlik ve grup yönetimi, güvenli sürüş becerileri de gözlemlenir. Sürüş aralarında ve gün sonunda kendileri ile birebir değerlendirmeler yapılır. En az 5 uzun yol gezisinde yapılacak değerlendirmeleri pozitif olan adaylar belirlenecek rotada "senior captain" ile birebir sürerek, gözlem / kontrol / sürüş denetim sınavına girerler. Değerlendirme, sonuçlarına göre 2-3 kez tekrarlanabilir. Sürüşlerde IAM - (Institute of Advanced Motorist) sürüş kriterleri esas alınacaktır. Ayrıca "Voyager Captain" kıdemi alınabilmesi için adayın tek günde minimum 666 km sürüş yeterliliği bulunması gerekmektedir. Tüm aşamaları başarı ile geçen adaylar "Voyager Captain" rozetlerini takarlar ve sürüş günü ve rota gerekliliğine göre, ön ve arka kaptanlık yaparlar.

Anayasamızda, uzun yol grup sürüşlerinde "head captain" ve "tail captain" liderliğinde yapılacak sürüş esasları belirlenmiştir. Kulüp rütbesi ne olursa olsun, tüm üyelerin sürüşlerde kaptanların belirleyeceği sıralamada sürmeleri ve koyacağı kurallara uymaları zorunludur.

7. CEZALAR VE UYGULAMALARI

7.1. UYARILAR

Anayasada yer alan, kural ve uygulamaların aksine bir durum ve davranış oluştuğunda, disiplinle ilgili konularda "çavuş" , yürütmeyle ilgili konularda "başkan yardımcısı ya da sekreter" üyeyi sözel ve iletişim kanalları üzerinden yazılı olarak uyarır.

7.2. ETKİNLİKTEN MEN / RÜTBE İNDİRME

7.1. maddesinde yer alan durumlar için üyelere bir ya da birkaç hafta süre ile etkinliklere katılmama cezası verilebilir, rütbesi indirilebilir.

7.3. GEÇİCİ SÜRE İLE YELEK KULLANIMININ ASKIYA ALINMASI

7.1 maddesinde yer alan durumlarda, kurallara uymama ya da bu durumun tekrarı, kulüp içinden bir üye ile ya da dışarıdan bir kişi ile üzerinde yelek varken kavgaya karışan, bu olay sonucunda, haksız olduğu tespit edilen üyeler için, başkan onayı ile çavuş tarafından geçici bir süre için uzaklaştırma ve yelek kullanım hakkına kısıtlama cezası verilir.

7.4. KULÜPTEN UZAKLAŞTIRMA

Bir üyenin, toplum ve ahlak kurallarına aykırı, "yüz kızartıcı adli suçların" işlenmesi durumunda, ya da kulüp kuralları ve arkadaşlık esaslarına aykırı bir üyeye "saygısızlık etmesi, küçük düşürücü şekilde davranması veya hakaret edip kavga etmesi" durumunda, ilgili üye başkanın tek başına kararı ile kulüpten uzaklaştırılabilir. Kulüple ilişkisi kesilir. Bu konuda "Türkiye’nin Renkleri" ve "ChaosTurkey MC" iletişim platformlarından duyuru yapılır ve kulüple ilgili tüm malzemeleri geri alınır. Yeleği üstündeki tüm logo ve çıkartmalar sökülür.

7.5. KURUCULAR İÇİN DİSİPLİN CEZALARI

Her üye gibi, anayasamızda yer alan kural ve uygulamalar, kurucu üyeler için de geçerlidir. İlgili kurucu üye, başkan da bir kurucu üye olduğu sürece, başkan tarafından cezalandırılabilir. Başkanın kurucu olmaması durumunda, başkan ve diğer kuruculardan oluşan bir disiplin kurulu kurulup, yapılacak değerlendirme doğrultusunda alınacak karar ile 7.1, 7.2, 7.3. madde esasları doğrultusunda ilgili üye cezalandırılır.

8. EK KARARNAMELER

8.1 CHAOS TURKEY ÜYE EŞLERİNİN TEMSİLİ

Kulüp üyelerimizin eşleri ve çocukları da kulübümüzün doğal birer parçasıdır.

Üye eşlerimiz kendilerine özel tasarlanmış olan "A BRIDE OF CHAOS" rozeti taşırlar. Asil üyelere özel olan (hangaround-prospect-member-senior member-founder 7) kapalı toplantılar dışında ve aksi ilan edilmediği sürece tüm toplantı ve etkinliklerimize katılım sağlayabilirler.

Eşler (gerekirse supporter olabilir) arasından kıdem ve gönüllülük esasına dayalı olarak bir ya da iki temsilci (delege) olarak görev yapar ve yeleklerinde "MRS. DELEGATE" yazısı bulunur.

Delege(ler), doğrudan başkana bağlı olarak, çalışırlar. Talep etmeleri, gündem oluşması ya da davet edilmeleri durumunda, kulübün "yönetim toplantılarına" katılma, görüş ve bilgilerini paylaşma hakları vardır.

Delege(ler) kendi istedikleri şekilde tüm eşler ve çocuklarla özel iletişim kanalı üzerinden haberleşebilirler. Kulüp üyelerinin eşlerinin " A bride of / Chaos Turkey MC " rozetlerinin verilme kararı oluştuğunda, ilgili kişi hakkındaki kararın, başkan tarafından onaylanmasını takiben, konu kulüp iletişim kanallarından ilan edilir ve rozet bir Cuma toplantısında Mrs. Delegate tarafından takılır.

Kulüp üyeleri gibi, "delegeler", diğer üye eşleri ve çocukları da manifestomuzu ve anayasamızı anlamak ve uymakla yükümlüdür. Anayasamızda geçerli olan idare ve disiplin örgütlenmesi eşler ve çocuklar için de geçerlidir. Eşler ve çocuklar, tüm anayasal kurallarımızın ve manifesto esaslarımızın yanında, delegelerin kendilerine bildirdiği kurallara ve kararlara uymakla yükümlüdürler.

8.2 EŞLERİN VE ÇOCUKLARIN YELEK KULLANIM ESASLARI

 1. Üye çocuklarımız tercihlerine göre, istedikleri renkte deri ya da kumaş yelek giyebilirler,
 2. Üyelerde olduğu gibi yeleklerin sırt tasarımı ve kullanımları tek tiptir. Sırt bölgesinde ilave / ek / modifikasyon yapılamaz. Ön kısımlarında (başka bir kulüp ismi / marka model olmamak koşulu ile) ilave aksesuarlar kullanılabilir.
 3. Eşler ve çocuklar da kulüp anayasasının 3.maddesinde yer alan yelek kullanım esaslarına uymak zorundadır.

8.2 EŞLER VE ÇOCUKLAR İÇİN YELEKLERİN ÖN VE ARKA GÖRÜNÜMÜ PATCH DİKİM ŞEKLİ

CHAOS TURKEY YELEK ARKA ÖRNEĞİ (BRIDE)
BÖLGE BİLGİ AÇIKLAMA
ÖN YÜZ / A A Bride of Chaos Rozeti Tüm eşler kullanacaktır
ÖN YÜZ / B İsim / Lakap Tüm eşler kullanacaktır
ÖN YÜZ / C MRS. DELEGATE Yazısı Yalnızca temsilci eşler kullanacaktır
CHAOS TURKEY YELEK ARKA ÖRNEĞİ (JUNIOR)
BÖLGE BİLGİ AÇIKLAMA
ÖN YÜZ / A Chaos Rozeti Tüm gençler kullanacaktır
ÖN YÜZ / B İsim / Lakap Tüm gençler kullanacaktır
ARKA YÜZ   13 yaşına kadar genç kız ve erkek çocuklar kullanacaktır

Birlik ve huzurumuz daim olsun…

09.09.2015